TRI GUNE MATERIJE
(Kvalitete/stune/niti)
SATTVA, RAJAS I TAMAS

Kada se svijest (Purusha) dijeli u materiju (Prakriti) dolazi do stvaranja tri univerzalne gune (strune/niti/kvalitete) koje prožimaju cijelu kreaciju: sattva (satva), rajas (rađas) i tamas (tamas).

Purusha je pasivni kreator, ultimativna istina, iscjeljenje, pasivna svjesnost. Prakriti je aktivnost, kreativni potencijal, oblik, boja, akcija, stvara sve oblike u kreaciji. Gune su uzročna forma kreacije. Tri gune su uvijek prisutne u svemu i međusobno su isprepliću u raznom omjeru, ovisno o materiji u kojoj se nalaze. U svemiru se sva materija sastoji od određenih kvaliteta koje su dominantne (sattva, rajas i tamas) u čovjeku, životinjama, biljkama, bolestima, hrani, glazbi, mislima,  emocijama itd

U prirodi je Rajas sila koja je aktivna, stimulira. Pozitivna sila koja inicira na promjenu remeteći staru ravnotežu. Tamas ometa, sabotira, negativna sila koja sadrži prijašnju aktivnost. Sattva je neutralna ili balansirajuća sila, harmonizira pozitivno i negativno, koja nevezano promatra. Sve tri sile su neophodne za uobičajene aktivnosti. One isto tako imaju i duhovne karakteristike koje nas mogu povezati sa znanjem/mudrošću ili nas zavesti u neznanje.

Gune koje u današnjem svijet svijetu prevladavaju (rajas i tamas), vežu čovjekovu svijest za pojavni svijet (razne odnose, situacije, oblike, materijalne stvari) koji nije stalan/uravnotežen,i na taj način ga udaljavaju od vlastite prirode čiste svijesti jer tu duša nema trajnu stabilnost i slobodu.

Kvalitete guna ne mogu biti gledane kao odvojene jedne od drugih. Gune su stalno u stanju jedinstva s time da je uvijek jedna dominantnija od drugih. One ovise jedna o drugoj, slijede jedna drugu, utočište su jedna drugoj. Dokle god postoji dobrota (sattva) postojat će i strast (rajas), dokle god postoji strast i dobrota postojat će i inercija (tamas).

Sattva osvjetljuje svijest, to je potencijalna energija. Rajas je kinetička energija. Tamas je inercija. Sattva je promatrač – svjesnost, rajas je promatranje – subjekt, a tamas je objekt promatranja. Sattva je kreativna energija, rajas održava, a tamas je destruktivna energija.

Sattva – esencija – Pitta
Rajas – akcija – Vata
Tamas – tromost – Kapha

Gune su simbolično prikazane kroz formu uljne lampe: tamas je gorivo/ulje, rajas je vatra/plamen, a sattva je svjetlo.

uljna lampa

Sattva guna (dobrota/čistoća)

Sjaj, lakoća i vjera – to je oblik i svjetlo dobrote među svim bićima.

Sattva ima balansirajuće kvalitete, stabilnost i jednakost. Lagana je, sjajna/blistava i zadužena je za sreću, svijest, inteligenciju. Kreće se unutra i gore u tijelu.

Sattva djeluje blagotvorno na sva bića, sve što je nevino, temelj je svega što je dobro.

Sattva je radost, zadovoljstvo, prosvjetljenje, sreća, darežljivost, odsustvo straha, čvrsta vjera, oprost, hrabrost, uzdržavanje od ranjavanja (fizičkog ili emotivno/mentalnog) drugih bića, istina, iskrenost, odsustvo gnjeva i zlobe, čistoća, čistoća uma i misli, kvalitete Božanskog.

Sloboda od ideje “ja” i “moje”, sloboda od egoizma, sloboda od očekivanja, gledanje na sva bića jednako, sloboda od želje. Sve nabrojano predstavlja vječno dobro što nas uče sve religije svijeta. Onaj koji je posvećen proučavanju duhovnih spisa. Sattva kvaliteta također predstavlja onoga koji je posvećen proučavanju duhovnih spisa, i duhovnosti općenito.

Povjerenje, skromnost, opraštanje, odricanje, nedostatak lijenosti, nedostatak okrutnosti, dobro ponašanje, suosjećanje sa svim bićima, odsutnost klevetanja i pričanja iza leđa, čistoća u svim djelima koji imaju za cilj postizanje mira i sreće među bićima, razumijevanje, sloboda od očekivanja, štovanje pravednosti, komunikacija, ljubav, sloboda.

Dani završavaju sa zalaskom sunca, a noći sa izlaskom sunca. Završetkom uživanja uvijek dolazi tuga, a završetkom tuge uvijek dolazi užitak. Svo gomilanje (materijalno) na kraju se mora iscrpiti, sve što se diže mora i pasti. Život ima smrt za kraj. Sve akcije završavaju u destrukciji i sve što je rođeno će sigurno umrijeti.

Svaka pokretna i nepokretna stvar u svemiru je prolazna. Žrtva, dar, pokore, istraživanja, zavjeti, obredi, – sve to ima uništenje za kraj. Znanje nema kraja. Zato onaj koji posjeduje „mirnu dušu“, onaj koji je povukao svoje osjete unutra, onaj koji je slobodan od „ja i moje“, koji je slobodan od egoizma, taj je slobodan od svih „grijeha“ čistim znanjem o prirodi postojanja.

Sattva je opisana sanskrtnom riječi: Jnana Shakti. Jnana je znanje o Božanskom, percepcija, inteligencija, prepoznavanje.   Shakti je energija.
Čovjek kojim dominira sattva kvaliteta je nevezan za svijet, njegov um je miran i djeluje sretno, zadovoljno i ispunjeno. Kroz sattvičnu kvalitetu u umu osoba ne vidi razlog za ljutnjom, razlog za tugu ili strah. Prisutna je samo bezuvjetna ljubav i apsolutna vjera. To je sila ljubavi koja ujedinjuje sve oko sebe.

Sattva je uvid u svrhu aktivnosti, mirovanje i promatranje nakon ostvarenja. Kvaliteta finoće, saznanja i pročišćenosti svog taloga koji zagađuju čovjekovu samosvijest. Osobine sattve su oslobođene neznanja (tamas) i strasti (rajas).

Rajas guna (strast)

Esencija strasti je aktivnost. To je uzrok uzastopnih radnji. Kada vlada među bićima indicira razmnožavanje. Rajas generira aktivnost, promjenu i uznemirenost. Mobilan, zapaljiv / razdražljiv, motivira i izražava. Ima centrifugalnu silu što uzrokuje disperziju i dezintegraciju. Kretanje od centra cirkularno, uzrokuje bol.

Ozljeđivanje/povrjeđivanje drugih, ljepota, trud, ugoda i bol, hladno i toplo, rat i mir, moć, svađe, nezadovoljstvo, izdržljivost, ponos, ljubomora, želja, borba, osjećaj “ja” i “moje”, zaštita drugih, okrutnost, vezivanje, kupnja i prodaja, isticanje tuđih mana, poslovi posvećeni isključivo svjetovnom (zarada, korist..), anksioznost, laganje, lažno darovanje i velikodušnost, “hvala” i “kritika”, sumnja, junaštvo, prkos, poslušnost (roditelja ili nadređenih), lukavost, posesivnost, spretnost, ukrašavanje sebe ili okoline. Lijepe kuće, auti, žene, nakit, obećanja, propisi, radnje s očekivanjima (dobrog rezultata), razne javne aktivnosti dobrotvornog rada, studiranje, izrada darova, prihvaćanje darova, želja za “ovim” i “onim” , predavanja, zaluđivanje sebe i drugih, nepoštovanje i poštovanje, lopovluk, ubojstva, želja za skrivanjem sebe ili nečeg, slabost, devocija, zadovoljstvo, kockanje, učestvovanje u skandalima, vezanost za plesanje i muziku, umjetnost. Sve ove kvalitete pripadaju strasti ili rajas guni.

Ljudi koji razmišljaju (meditiraju, kontempliraju) o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, koji su posvećeni religiji, bogatstvu i užitku, koji djeluju iz impulsa želje, koji teže ostvariti „bogatstvo“ u odnosu na svaku želju, za njih se kaže da su pod utjecajem strasti – rajasa. Ti ljudi imaju smjer prema dolje i imaju težnju prema užitcima.

Psihološki Rajas dominira u aktivnostima bilo koje vrste koje vode od uspjeha pa do pada, pa do ponovnog uzdizanja. Težnja za zadovoljstvom (strastima) i ispunjenjem primarno fizičkih potreba. Rajas uzrokuje nemirno naprezanje i trošenje energije, stalno traženje i stalnoe nenalaženje u svijetu koji se vječno izmjenjuje.

Ljudi koji razumiju ove kvalitete, teže oslobođenju od istih, jer znaju da ih to veže za uvijek opozitne kvalitete – dobro i zlo, bol i užitak itd.

Tamas guna (tama, obmana)

Tama ili obmana je esencija tamas gune. Drugim riječima, nepravda ili grijeh i tamas guna je uvijek prisutna u lošim djelima (laži, ubojstva itd.).  Iz tame dolazi neznanje koje prekriva našu pravu prirodu i moć percepcije. Kroz tamas se rađa ideja o egu i o odvojenom sebstvu zbog čega osjećamo usamljenost i izolaciju.

Tamas je nepokretan, statičan, težak i uzokuje opstrukciju percepcije. Kreće se prema dolje i odgovoran je za degeneraciju. Kroz silu tamasa dolazi do zbunjenosti i obmanjivanja.

Kreće se prema dolje i odgovoran je za degeneraciju. Kroz silu tamasa dolazi do zbunjenosti i obmanjivanja.

Oni s tamastičnim stanjem uma imaju loše higijenske navike i brigu o sebi. Često emotivno stagniraju. Žive depresivne i tupe živote bez smisla i pokušaja za promjenom i razumijevanjem problema. Ne traže pomoć od drugih i nemaju tendenciju da si sami pomognu. Psihološki imaju duboke blokade.

Kompletna zabluda, neznanje, neotesanost, neodlučnost glede djelovanja, inercija, pretjerano spavanje, oholost, strah, gramzljivost, tuga, nepriznavanje dobrih djela, gubitak pamćenja, odsutnost vjere u ljude i Boga, kršenje svih pravila ponašanja, želja za diskriminacijom, podlo ponašanje, slijepost, umor, težina, neljubaznost ili neprijateljstva, glupo zaključivanje, tupost, nepoštenje, grešno djelovanje, nedostatak samokontrole, propadanje, uzimanje tuđe slave.

Sve zablude spadaju pod tamu. Često loše govore o drugima, odbacuju svete spise i religije, ispraznost, neopraštanje, gnjev, kritika, neprijateljstvo prema svim bićima.  Loša prehrana, zagađivanje okoliša, konzumiranje opijata. Tamas je osobina koja prevladava u svemu što je nesvjesno, inertno, potčinjeno nagonima i navikama, bezvoljnost za promjenom. Nesposobnost, razlikovanja i preobražavanja, neaktivnost i inertnost u svakom polju čovjekovog života koja ga dovodi do stanja lijenosti, tuposti i depresije. Bešćutnost prema drugim živim bićima i prirodi, neobjektivnost.

Promatrajte kakva je vaša okolina i sa kakvim ljudima se družite jer sve ima kvalitete tri gune. Tako ćete uz ljude koji su sattvični (duhovni) osjećati ugodno, opušteno, podržano, inspirativno, budit će u vama više vrijednosti, itd. Uz ljude kojima dominira rajas guna (neuravnoteženost) osjećat ćete se uznemireno. Uz ljude kojima dominira tamas guna (tupost/dosadna) osjećat ćete se dosadno, depresivno itd.

Kako bi došle u stanje ravnoteže, sattvu, rajas i tamas trebamo balansirati kroz ispravnu prehranu, dovoljnu količinu sna (tamas), umjerenu aktivnost (rajas) i umjerenu duhovnu praksu – meditaciju, molitvu (sattva).

Gune i prehrana

Hrana ima vrlo jak utjecaj ne samo na fizičko tijelo, nego na mentalno i emotivno stanje čovjeka. Prehrana ne djeluje trenutno na čovjeka kao lijek, ali konzumiranjem hrane kroz duži period (brza hrana, stara hrana, alkohol itd.) može djelovati kao „otrov“ ili balansiranom prehranom možemo postići efekt lijeka. Kako djeluje na tijelo, tako djeluje na određena stanja i tendencije koje su opisane u gornjem dijelu teksta. Možete primijetiti da , nakon određene hrane, na spavanje idete sa težinom I “zamućenim”umom , dok od neke druge vrste hrane, osjećate zadovoljstvo I radost, bez ikakvog osjećaja težine.

Važno je napomenuti sljedeće: ako je osoba primjerice Vata tip, i ima poremećaj Vata doshe (rastrešenost, nervoza, suhoća tijela, kostobolja, problemi sa probavom), tada joj sama sattva dijeta neće pomoći, jer u sebi ima kvalitete tipa etera, koji hladi, a to pak remeti Vata doshu koja je hladna. Zato je potrebno unijeti tamas kvalitete (jer prizemljuje živčani sustav), i rajas (koji će ugrijati Vatu) kvalitete, dok se Vata ne dovede do normalne razine. Tek tada se prelazi na sattvičnu prehranu.Tako je I sa svim ostalim doshama.

Sattvična hrana potiče duhovni razvoj. Ona hrani tijelo bez da opterećuje probavni trakt. Ona ne stimulira želju niti nadražuje živčani sustav. Stvara osjećaj jasnoće umjesto tjelesno/mentalne težine. Posjeduje kvalitetu etera. Većinom je to sirova i svježa, organska, lako probavljiva hrana. Svježi voćni sokovi su jako sattvični. Ljudi koji teže miru i duhovnom načinu života bi trebali poput mnogih svetaca (koji su kroz povijest težili sattvičnoj hrani) konzumirati sattvičnu hranu jer ona balansira tijelo i um.

Rajastična hrana stimulira želju/strast i nervozu. To su, recimo, kofein i tein, također razne vrste droge, koji stimuliraju pokret. Hrana koja je visoko proteinska, kao i luk te češnjak, stimuliraju strast i želje. Rajastična hrana je gorka, kisela, slana , ljuta, suha. Takva hrana podiže energiju, zagrijava organizam, afrodizijak je, i omogućuje nam funkcioniranje u materijalnom svijetu, koje je svima potrebno. Najbolje je kombinirati satvičnu i rajastičnu hranu, a tamastičnu izjegavati što je više moguće.

Tamastična hrana stvara težinu, umor, nejasnoću. Njene kvalitete su: suho, teško, staro, loš miris, pokvareno, bezukusnoPrimjer su fermentirana ili stara, pokvarena hrana, brza hrana, smrznuta hrana, ostaci, konzervirana hrana, prženo, pohano, itd.. Potrebna je velika količina energije kako bi se ta hrana preradila u organizmu.

Tablica prehrane

Hrana Sattva hrana Rajas hrana  Tamas hrana
Voće Slatko voće: nar, kokos, smokve, datulje, kruške, mango, breskva, grožđe. Kiselo voće: naranče, mandarine, limun, banana, jabuka Avokado, lubenica, šljive, marelice. Generalno je svo voće sattvično.
Povrće Batat, klice, zeleno lisnato povrće, tikvice, žuta bundeva, šparoge, cikla, daikon Krumpir, brokula, špinat, karfiol, patlidžan, paprika, luk, češnjak Gljive, luk, češnjak, bundeva, većinom korjenasto povrće
Žitarice Basmati riža, ječam, pšenica (cjelovita) quinoa, tapioka, zob Raž, kukuruz, heljda Pšenica (industrijska – bijelo brašno), smeđa riža
Grahorice Mungo grah i dhal, crvena i žuta leća Smeđa leća, crveni grah, adzuki grah, šareni grah, Grah općenito, crna leća
Mliječni proizvodi Svježe neprocesuirano kravlje mljeko, ghee, svježi sir, domaći jogurt, kozije mlijeko Vrhnje, tvrdi sirevi, sladoled Procesuirano mlijeko (homogenizirano i pasterizirano, trajno), žuti sirevi, pljesnivi
Orašidi i sjemenke Bademi, blijelo sezamovo sjeme, sveži indijski oraščić Većina orašida, smeđe sezamovo sjeme Kikiriki (naročito slani prženi), crno sezamovo sjeme
Začini Šafran, kardamom, kurkuma, komorač, kumin Curry, chili, kajenski papar i crni papar Muškatni orah, jako ljute chilli papričice
Zaslađivači Jaggary, sirovi (neprocesuirani) šećer, med Bijeli šećer, umjetni zaslađivaći, kuhani med Melasa, gazirana pića, jako slatka hrana, čokolade, kolači
Pića Biljni čajevi npr. od sladića, ashwagandhe Kava, crni i zeleni čaj Alkohol, marihuana, droga
Meso Nijedna vrsta Piletina, riba, kozice Teletina, svinjetina, janjetina, jaja
Hrana i emocije Ljubav, suosjećanje, oprost Strah, anksioznost, ljubomora, zavist, ljutnja Usamljenost, mamurnost, depresija, destruktivna ljutnja, vezanost

Na suptilan način, strune/niti vezuju dušu za razne subjekte i objekte pojavnog svijeta, i na taj način ju odvlače od njene prave prirode, koja je iznad guna i pojavnog svijeta Oslobađanjem guna (struna/niti) duša ponovo stiče neovisnost i uživa u svojoj pravoj prirodi koja je čista svijest.

PET ELEMENATA

Pet elemenata u Ayurvedi
DETALJNIJE

DOSHE

Doshe
DETALJNIJE

6 okusa

Doshe
DETALJNIJE

Agni i Ama

Agni i Ama
DETALJNIJE