Blog o Ayurvedi - drevnoj vedskoj znanosti o tjelu, prehrani i zdravlju. Doznajte što su vata dosha, pitta dosha i kapha dosha. Koja je uloga okusa u određivanju odgovarajuće prehrane. Kako funkcionira sistem pet elemenata. I kako prilagoditi prehrani svojoj tjelesnoj konstituciji, godišnjem dobu i trenutnom zdravstvenom stanju.