Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

Rasayana d.o.o. se obvezuje da će čuvati privatnost svih naših kupaca. Ovom izjavom se obvezujemo da
ćemo zaštititi privatnost korisnika, kupaca i posjetitelja naše web stranice i sigurnost osobnih
podataka koje nam pružaju putem web stranice sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Objasnit ćemo koju vrstu informacija ćemo prikupiti od Vas kada posjetite našu web stranicu te kako
upotrebljavamo te podatke i korake koje poduzimamo da bismo ih zaštitili. Ovdje ćemo opisati izbore
koje imate u vezi s prikupljanjem i korištenjem Vaših podataka prilikom posjete našoj web stranici.

DEFINICIJE:
Pravila Privatnosti web stranice Rasayana d.o.o. temelje se na pojmovima koje je koristilo
Zakonodavstvo EU pri izradi i prihvaćanju Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Kako bi Vam
pravila privatnosti bila što razumljivija prvo ćemo Vam objasniti korištenu terminologiju.
   – Osobni podaci: svi podaci koje se odnose na fizičke osobe čiji je identitet utvrđen ili se može
utvrditi “Ispitanik”. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest pojedinac koji se može
identificirati, izravno ili neizravno, prije svega uz pomoć identifikatora kao što su ime,
identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili pomoću jedne ili više značajki
svojstvenih za fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet
tog pojedinca.
   – Ispitanik: : Fizička ili pravna osoba, identificirana ili čiji se identitet može utvrditi, čiji se
osobni podaci obrađuju.
   – Obrada: Svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na
skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima kao što
su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena,
pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenje ili stavljanje na
raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili
uništavanje.
   – Ograničenje obrade: Ograničenje obrade je označavanje spremljenih osobnih podataka s
ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti.
   – Profiliranje: profiliranje je bilo koji način automatizirane obrade osobnih podataka koji se
sastoji od korištenja osobnih podataka kako bi se utvrdile osobne preferencije fizičke osobe,
točnije kako bi se analizirali i predvidjeli aspekti uspješnosti na poslu, ekonomske situacije,
zdravlja, osobnih preferencija, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lociranja i kretanja svake
pojedine fizičke osobe.
   – Pseudonimizacija: obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu
pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve
dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako
bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se
može utvrditi.
   – Voditelj obrade osobnih podataka: fizička ili pravna osoba ili drugo tijelo koje, samo ili
zajedno s drugima, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.
   – Izvršitelj obrade: fizička ili pravna osoba ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime
voditelja obrade.
   – Treća strana: Treća strana je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo,
a koji nisu ispitanik, voditelj obrade ili izvršitelj obrade, a koji su po izravnom dopuštenju
voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlašteni da obrađuju osobne podatke ispitanika.
   – Privola: Svako dobrovoljno, izričito, informirano i nedvosmisleno iskazivanje želje ispitanika
kojom on, bilo izričito ili nedvojbeno potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu osobnih
podataka koji se na njega odnose.

KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO O VAMA I KAKO IH KORISTIMO
Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo
osobne podatke o vama (kao što su vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu web
stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću jednog od dostupnih obrazaca za
određenu svrhu (registracijski obrazac, obrazac za kupnju, obrazac za upis na newsletter) i time date
Vašu privolu na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Svi osobni podaci
koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih
podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati
roditelj ili skrbnik. Kupnju isključivo mogu vršiti osobe s navršenih 16 godina ili više. Prikupljene
podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom
propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, a najkasnije po
isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Nadalje, navest ćemo dodatne okolnosti u kojima ćemo Vaše informacije podijeliti sa ovlaštenim
trećim stranama i dodatne svrhe za koje koristimo Vaše podatke:
   – Računovodstvo: dijelimo podatke s našim računovođom za porezne svrhe. Na primjer,
dijelimo fakture koje izdajemo i primamo kod naših računovođa u svrhu popunjavanja
poreznih prijava i računa na kraju godine.
   – Dostavne službe: dijelimo podatke sa dostavnim službama kakio bismo Vam mogli dostaviti
naručene artikle.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU
Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem Vaše prijave na newsletter su: e-mail adresa.
Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem registracijskog obrasca: ime i prezime, naziv tvrtke, adresa
stanovanja, grad i poštanski broj, broj telefona i e-mail adresa.
Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem obrasca za kupnju: ime i prezime, naziv tvrtke, adresa
stanovanja, grad i poštanski broj, broj telefona, e-mail adresa, podaci potrebni za plaćanje.

INFORMACIJE KOJE SE AUTOMATSKI PRIKUPLJAJU NA NAŠOJ WEB STRANICI
Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je Vaša IP adresa, vrsta
preglednika, stranice za preusmjeravanje / izlazak i operativni sustav. Koristimo ove informacije kako
bismo upravljali našim web stranicama i našim tehničkim rješenjima, razumjeli kako se posjetitelji
kreću kroz našu web stranicu i usluge te da poboljšamo Vaše iskustvo dok koristite naše web stranice
i usluge.

PRAVA ISPITANIKA
Vaša prava, kao ispitanika, su sljedeća:
   – Pravo na pristup podacima: imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše
podatke te ako da, dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu
podataka koji se odnose na Vas, možemo od Vas tražiti specifikaciju Vašeg zahtjeva za
dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o Vama obrađujemo.
   – Pravo na ispravak: imate pravo zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas
odnose, a uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke,
među ostalim i davanjem dodatne izjave.
   – Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): imate pravo od nas ishoditi brisanje osobnih
podataka koji se na Vas odnose bez nepotrebnog odgađanja te mi imamo obvezu obrisati
osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako, među ostalim, osobni podaci više nisu
nužni u odnosu na svrhu obrade, ako ste povukli privolu za obradu itd.
   – Pravo na ograničenje obrade: imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih
podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka,
sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne
želite da se ti podaci izbrišu, ili su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.
   – Pravo na prenosivost: imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke, koje smo prethodno
obradili automatiziranim putem, a na temelju privole, te prenijeti te podatke drugom
voditelju obrade.
   – Pravo na prigovor: imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose
na Vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i
prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni
temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u  bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv
obrade vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora
vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.
Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti
osobnih podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje
Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na
adresi: Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: azop@azop.hr.
   – Pravo na povlačenje privole: ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na vašoj privoli,
imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica elektronskim putem na e-
mail adresu: shop@rasayana.hr 

SIGURTNOST OSOBNIH PODATAKA
Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu vaših osobnih podataka od
neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili
oštećenja.

KOLAČIĆI (COOKIES)
Naša Internet stranica te njezine on-line usluge koriste kolačiće radi poboljšanja usluga. Odluka o
dopuštanju korištenja kolačića na Internet stranici u potpunosti je Vaša. Treba napomenuti da
Internet stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.
Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići
obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa.

Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji
pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.
Kolačići mogu spremati širok raspon informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime
ili adresa e-pošte). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web
stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im niste dali i ne mogu pristupiti drugim
datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića vama nisu vidljive.

DODATNE INFORMACIJE
Ukoliko imate kakvih nejasnoća ili dodatnih pitanja, budite slobodni kontaktirati nas putem telefona:
095 905 2433 ili putem e-maila: shop@rasayana.hr